~ Formal ~
SMP Sunan Ampel
TK Sunan Ampel
SMK Sunan Ampel
~ Non Formal ~
Kober Sunan Ampel
Madin Sunan Ampel
PP Hidayatut Taibin
TPQ Sunan Ampel

Lembaga Formal
TK Sunan Ampel
SMP Sunan Ampel
SMK Sunan Ampel

Lembaga Non Formal
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pondok Pesantren Hidayatut Taibin
Madrasan Diniyah
Taman Pendidikan Al-Qur'an